Büyü Nasıl Yapılır?

Büyü Nasıl Yapılır?

Sihir, toplumdaki yaygın ismiyle büyü insanların doğaüstü yöntemlerle hayat akışını değiştirebileceğine inanılan uygulamalardır. Büyü insan ve tabiata ait olaylar arasındaki sebep sonuç ilişkilerine sembolik anlam yükleyen sistemlerde büyük önem taşımaktadır. Büyünün kökeni en az insanlık tarihinin kökeni kadar eski zamanlara dayanmaktadır. Çok eski dönemlerde de insanlar bazı ritüellere ve sihirlerin gücüne inanmaktaydı. Çok eski tarihlerden günümüze kadar ulaşması da büyünün toplumlar üzerindeki etkisini yansıtmaktadır.

Toplum olarak kültürel altyapımızın da etkisiyle büyü konusuna her zaman için meraklı olmuşuzdur. Bu da haliyle büyü nasıl yapılır? sorusunun sıklığına sebep oluyor. Günümüzde işinin ehli olmayan birçok insan bu ritüeli yaptığını düşünse de güvenilmeyen, araştırılmayan kimselere riayet edilmemelidir. Çünkü büyülerin gücünü ve etkisini hissedebilmek herhangi birinin kalemi değildir. Her işin uzmanı olduğu gibi bu işin de uzmanına ulaşmak ve ona danışmak gerekir.

Öncelikle büyü nasıl yapılır? sorusundan ziyade büyüleri yapmak için hangi yeterliliğe sahip olunduğu önemlidir. Büyü yapabilmek için yeterli dini bilgiye sahip olabilmek gerekir. Din bilgisine hakim olmayan biri büyü yapamaz, yapsa bile gerçekleştirdiği büyü kabul olmaz. O sebeple evde gerçekleştirmeye çalıştığınız büyüler yeterli din birikimine sahip olmadığınız için olumsuzlukla sonuçlanır. Kulaktan dolma bilgilerle yapılmaya çalışılan büyülerden de sonuç alınamaz.

Büyü Nasıl Yapılır?

İnsanlar, ne gibi durumlarda büyüye başvururlar? Her insan mutsuz ve sıkıntılı dönemlerden geçer. İçinden çıkılamaz durumlarda çare arar. İşte büyü de böyle dönemlerde tercih edilen bir yöntemdir. Büyülerin insanlar üzerindeki yüksek etkisi göz önünde bulundurularak konusunda uzman kimselerin kapısı çalınmalıdır. Büyülerin gerçek olduğu ve etki gücü tartışmasız bir gerçektir. İmanı kuvvetli kimselerin yardımıyla dilediğiniz şeye ulaşabilirsiniz.

Kişilere yapılmış büyülerde bulunur. Kendisine kötü amaçla büyü yapılmış olan kimseler, uyku sorunu yaşamaya başlar. Huzursuz uykular ve kabuslar görmeye başlarlar. Uykusuzlukla da birlikte kişi de yorgunluk, halsizlik, sürekli uyuma isteği olabilir. Sürekli moralsiz hissetmeye başlarlar ve hayat kaliteleri düşer. Kimseyle konuşmak, kalabalık arkadaş gruplarının arasında olmak istemezler. Bu tip belirtilerin artmasıyla birlikte sürekli gerginlik hâli ve sinirlilik durumu başlar. Her söyleneni yanlış anlamaya, yanlış yorumlamaya başlarlar. Yaşadıkları sorunu kendi içlerinde anlamlandırmaya çalıştıkları için yalnızlaşırlar ve sosyal çevreden kopmaya başlarlar. O nedenle bu tip belirtiler göz ardı edilmemeli ve işinde uzman kimselere mutlaka zaman kaybetmeden gidilip, destek alınmalıdır. Bilimin de yeterli olamadığı bazı metafizik durumlarında olduğu bir gerçektir.

Büyünün Tarihçesi

Büyücülüğün tarihçesine baktığımızda doğuş yerinin Babil İmparatorluğu olduğu rivayet edilir. Büyücülük, İslamiyet’ten önce Araplarda, Mısırlılarda, Hintlilerde ve Rumlarda da oldukça yaygındı. Buradan da anlaşılacağı gibi büyünün geçmişi çok eski uygarlıklara kadar dayanmaktadır. Geçmiş zamanlarda insanların görünmeyen güçlere inanma, medeniyetlere hükmetme hırsı, amaçlarına zaman kaybetmeden ulaşma düşüncesi hep var oldu. Bu hedeflerine ulaşmak için de büyü her zaman insanların ilgisini çekti. Yapılan bu büyülerle olmaz denilenlerin bile gerçekleştiği yadsınamaz bir gerçektir. Peygamberler dönemine bile baktığımızda büyünün itibarlı bir meslek olduğu görülmektedir. Peki geçmişten günümüze kadar ulaşan büyü çeşitleri nelerdir?

Büyünün Tarihçesi

Büyü Çeşitleri Nelerdir?

Her büyünün yapılması ve bozulması için farklı yöntemler vardır. Büyülerin çeşidine göre uygun yöntem belirlenir. Büyü genel bir başlık olarak düşünülse de büyünün de birçok çeşidi bulunur. Örneğin; kendine bağlama büyüsü ya da kendinden soğutma büyüsü gibi. Bunlar tabii ki halk arasındaki söylemlerdir. Genel başlıkları şu şekilde sıralanabilir:

Kara Büyü : Kötü niyetle yapılan büyülerdir. Yapılış amaçları: Kişiyi kazaya belaya sokmak, tüm işlerinin tepetaklak olmasını sağlamak, mutsuz, huzursuz ederek kişiyi bunalıma düşürmektir.

Ak Büyü : Halk arasındaki tabiri ile kendine bağlama büyüsü ak büyü sınıfında yer alır. Bu büyünün amacı: çok istediği kimseyi kendisine aşık etmek, karı-koca arasındaki anlaşmazlıkları düzeltmek, eşi eve bağlamak, kötü alışkanlıklardan vazgeçirmektir. İyi maksatla yapılan büyülerdir. Kötülük amacı gütmezler.

Kızıl Büyü : Kızıl büyülerin amacı uygulanan yönteme göre değişiklik gösterir. Yapılış amacı iyi gibi görünse de çok kötü sonuçlar doğurabilir. Uygulanan yöntemlerle kişiyi intihara sürükleyebilir, aşırı bunalıma sokarak ölüme bile sebep olabilir. Niyetine göre en tehlikeli büyü sınıfında yer alır.

Büyüler nasıl yapılır? Düşüncesi geçmişten günümüze hep var olmuştur ve var olmaya da devam edecektir. Medyumumuz gibi işinde uzman kimselere danışıldığı sürece olumlu sonuçlar elde edilebilir. Dini bilgi birikimi yüksek, güvenilir medyumumuz sayesinde sizler de isteklerinize ulaşabilirsiniz.